Kinh tế - Công nghệ


Kế sách đối phó lâu dài của Trung Quốc trong cuộc chiến thương mại
  • 09:55
  • |
  • 18-08-2020
Trung Quốc đã quyết định đối phó với một loạt đối thủ lớn hiện nay bằng cách giảm bớt sự phụ thuộc vào thị trường toàn cầu, tập trung nhiều hơn vào việc tạo ra nhu cầu từ thị trường trong nước.

Đề xuất