Thế giới


Kết nối Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương cần cơ chế quản trị minh bạch
  • 13:10
  • |
  • 13-12-2019
Nếu kết nối là chiến lược phát triển ở Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương, thì điều quan trọng là xây dựng cơ chế quản trị và một thể chế thống nhất.

Đề xuất
Theo dòng thời sự: Thế hòa hoãn thương mại Mỹ-Trung

Thành công khiêm tốn của vòng đàm phán thứ hai về thương mại Mỹ-Trung vừa kết thúc ở Washington được cho là sẽ giúp tạm đẩy lùi nguy cơ chiến tranh mậu dịch giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới.

  • |
  • 5.000 đ
  • |
  • 08:05
  • |
  • 21-05-2018