Kinh tế - Công nghệ


Kết nối Năng lượng Toàn cầu: Trung Quốc sẽ nắm giữ lưới điện thế giới?
  • 12:52
  • |
  • 21-05-2020
Như một sự bổ sung cho sáng kiến "Vành đai và Con đường", Bắc Kinh đang thúc đẩy “Kết nối Năng lượng Toàn cầu” - tầm nhìn về lưới điện rộng khắp thế giới với tổng số vốn đầu tư hàng ngàn tỷ USD.

Đề xuất