Kinh tế - Công nghệ


Khi sự thống trị toàn cầu về tài chính của Mỹ bị đe dọa
  • 09:03
  • |
  • 22-05-2020
Cựu tướng quân Mỹ cảnh báo việc Mỹ lạm dụng quyền lực thống trị về tài chính của mình thông qua trừng phạt kinh tế mạnh mẽ đã đẩy các đồng minh và đối thủ đi đến việc xây một cấu trúc tài chính khác.

Đề xuất