Khoảng cách Mỹ-Trung đang thu hẹp nhanh: Thực tế không thể đảo ngược
  • 10:57
  • |
  • 07-05-2021
Nhiều viện nghiên cứu kinh tế đã đưa ra những dự báo rằng nền kinh tế Trung Quốc sẽ vượt Mỹ vào năm 2028, trong khi các tổ chức tư vấn chiến lược của Trung Quốc dự báo là vào năm 2032.

Đề xuất
Anh, Canada và câu chuyện tác nghiệp báo chí

Hiện Anh và Canada muốn thiết lập một nhóm các nước có chung chí hướng để cùng cất lên tiếng nói bảo vệ báo chí, tổ chức các khóa huấn luyện kỹ năng bảo đảm an toàn cho các nhà báo.

  • |
  • 5.000 đ
  • |
  • 17:39
  • |
  • 15-07-2019