Kinh tế - Công nghệ


Kiều hối - nguồn lực quan trọng bổ sung cho mạch máu kinh tế
  • 14:36
  • |
  • 19-12-2018
Trong thời gian qua Việt Nam luôn nằm trong danh sách 10 nước có lượng kiều hối lớn nhất trong khối ASEAN và là một nguồn lực quan trọng trong phát triển kinh tế đất nước.

Đề xuất