Kinh tế - Công nghệ


Làm cách nào để ngăn chặn sự độc quyền về kỹ thuật số?
  • 14:36
  • |
  • 19-08-2020
Bài viết nhận định khoảng cách lớn về kỹ thuật số không nằm ở vị trí của các nước phát triển và đang phát triển bởi nhiều quốc gia phát triển cũng đang bị tụt hậu xa trong cuộc đua kỹ thuật số.

Đề xuất