Thế giới


Làn sóng sửa đổi hiến pháp và nguy cơ bất ổn tại châu Phi
  • 15:46
  • |
  • 10-05-2019
Châu Phi chứng kiến nhiều nước tiến hành sửa đổi hiến pháp cho phép các lãnh đạo đương nhiệm được kéo dài nhiệm kỳ cũng như tập trung hóa quyền lực.

Đề xuất
Theo dòng thời sự: Thế hòa hoãn thương mại Mỹ-Trung

Thành công khiêm tốn của vòng đàm phán thứ hai về thương mại Mỹ-Trung vừa kết thúc ở Washington được cho là sẽ giúp tạm đẩy lùi nguy cơ chiến tranh mậu dịch giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới.

  • |
  • 5.000 đ
  • |
  • 08:05
  • |
  • 21-05-2018