Kinh tế - Công nghệ


Liệu Ấn Độ có thể trở thành công xưởng thế giới thay Trung Quốc?
  • 10:34
  • |
  • 25-05-2020
Theo các chuyên gia, thời điểm đã chín muồi để Ấn Độ thực hiện các cải cách cơ cấu toàn diện và tận dụng những thay đổi địa chính trị sâu rộng này để cải thiện mối quan hệ thương mại với thế giới.

Đề xuất