Kinh tế - Công nghệ


Lĩnh vực không gian thương mại của Trung Quốc có thể 'cất cánh'?
  • 17:00
  • |
  • 15-05-2021
Bất chấp sự phát triển bùng nổ của lĩnh vực không gian thương mại tại Trung Quốc, các công ty trong lĩnh vực vũ trụ tại đây phải đối mặt với những thách thức khó khăn cả ở trong và ngoài nước.

Đề xuất