Kinh tế - Công nghệ


Lỗ hổng an ninh của ứng dụng Zoom và những mối đe dọa lớn hơn
  • 12:32
  • |
  • 12-04-2020
Zoom đã trở thành ứng dụng làm việc từ xa được hàng chục triệu người lựa chọn để nhóm họp trực tuyến do đại dịch COVID-19, tuy nhiên Zoom hiện đang bị chỉ trích vì một loạt vấn đề an ninh.

Đề xuất