Thế giới


Lời cảnh báo khẩn cấp về nhiệt độ đại dương đang nóng lên
  • 08:02
  • |
  • 24-01-2019
Công trình nghiên cứu được công bố tuần trước trên tập san khoa học Science đã chỉ ra rằng đại dương đang nóng lên nhanh hơn 40% so với dự báo của Liên hợp quốc 5 năm trước đây.

Đề xuất
Theo dòng thời sự: Thế hòa hoãn thương mại Mỹ-Trung

Thành công khiêm tốn của vòng đàm phán thứ hai về thương mại Mỹ-Trung vừa kết thúc ở Washington được cho là sẽ giúp tạm đẩy lùi nguy cơ chiến tranh mậu dịch giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới.

  • |
  • 5.000 đ
  • |
  • 08:05
  • |
  • 21-05-2018