Kinh tế - Công nghệ


Lợi ích kinh tế của Đức sau chiến lược Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương
  • 13:38
  • |
  • 05-12-2020
Việc Đức gia tăng can dự vào Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương là nhằm bảo vệ hai lợi ích cốt lõi của nước này. Đầu tiên là đảm bảo mối quan hệ kinh tế với các nước trong khu vực.

Đề xuất