Kinh tế - Công nghệ


Lối mở nào cho Tập đoàn công nghệ Huawei tại thị trường Canada?
  • 16:23
  • |
  • 25-09-2020
Các quan chức an ninh Canada hiện đang kiểm tra thiết bị 4G của Huawei tại các phòng thí nghiệm độc lập và các cơ quan của Chính phủ Canada không sử dụng thiết bị của Huawei.

Đề xuất