Kinh tế - Công nghệ


Luận bàn về 'điều khoản Trung Quốc' trong hiệp định NAFTA 2.0
  • 09:07
  • |
  • 12-12-2018
Một số chuyên gia thương mại cho rằng "điều khoản Trung Quốc" trong Hiệp định NAFTA 2.0 là điểm đáng ngại khi Mỹ có quyền phủ quyết với chính sách thương mại của Canada và Mexico trong tương lai.

Đề xuất