Chính trị - Xã hội


Luật Đơn vị hành chính-kinh tế đặc biệt: Xây dựng đặc khu như thế nào?
  • 11:46
  • |
  • 08-06-2018
Sau khi tiếp thu ý của của các đại biểu Quốc hội, dự thảo Luật Đơn vị hành chính-kinh tế đặc biệt được điều chỉnh nhiều nội dung về ưu đãi thuế, thời gian miễn tiền thuê đất, thuê mặt nước...

Đề xuất