Thế giới


Lý do châu Âu trở thành tiền đồn mới của Chiến tranh Lạnh Trung-Mỹ
  • 12:21
  • |
  • 28-09-2020
Trung Quốc hy vọng sẽ duy trì đại cục hợp tác kinh tế Trung Quốc-EU, từ đó giúp giảm bớt những khó khăn của nền kinh tế Trung Quốc trước sự lấn lướt của Mỹ.

Đề xuất