Kinh tế - Công nghệ


Lý do khiến Trung Quốc hạn chế các khoản vay cho Mỹ Latinh
  • 15:39
  • |
  • 25-03-2021
Đại dịch COVID-19 đã làm sâu sắc thêm cuộc khủng hoảng kinh tế khiến các nước Mỹ Latinh không thể nhận được các khoản vay mới do Bắc Kinh trở nên thận trọng hơn.

Đề xuất