Kinh tế - Công nghệ


Malaysia cần các biện pháp kinh tế chưa từng có tiền lệ
  • 15:57
  • |
  • 13-04-2020
Ông Liew Chin Tong - Thượng nghị sỹ thuộc đảng Hành động dân chủ - cho rằng nếu Malaysia không có biện pháp đối phó hiệu quả dịch COVID-19, nhiều người dân sẽ rơi vào nghèo đói, dẫn tới bất ổn xã hội.

Đề xuất