Thế giới


Mô hình phát triển của Mỹ chiếm ưu thế trước Trung Quốc tại châu Phi
  • 11:45
  • |
  • 26-11-2020
Trên 18 quốc gia được khảo sát, 32% ưa thích mô hình phát triển của Mỹ, trong khi 23% ưa thích mô hình của Trung Quốc. Nhìn chung, tỷ lệ này không thay đổi nhiều kể từ năm 2014-2015.

Đề xuất