Kinh tế - Công nghệ


Mối liên quan giữa đánh bạc trực tuyến và giá bất động sản ở ASEAN
  • 08:51
  • |
  • 03-11-2019
Đánh bạc là hoạt động bất hợp pháp tại Trung Quốc. Chính vì vậy, việc các trung tâm đánh bạc trực tuyến phục vụ khách Trung Quốc xuất hiện ngày càng nhiều tại ASEAN, là hệ quả tất yếu.

Đề xuất