Thế giới


Một khu vực châu Âu trước nguy cơ tan vỡ?
  • 08:22
  • |
  • 20-12-2018
Bị bó chặt trong liên minh tiền tệ không hiệu quả, EU luôn phải vật lộn để thích ứng nền chính trị dân chủ của các thành viên và hệ quả là khủng hoảng nối tiếp khủng hoảng không có giải pháp bền vững.

Đề xuất
Theo dòng thời sự: Thế hòa hoãn thương mại Mỹ-Trung

Thành công khiêm tốn của vòng đàm phán thứ hai về thương mại Mỹ-Trung vừa kết thúc ở Washington được cho là sẽ giúp tạm đẩy lùi nguy cơ chiến tranh mậu dịch giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới.

  • |
  • 5.000 đ
  • |
  • 08:05
  • |
  • 21-05-2018