Thế giới


Mục đích của Quốc hội Mỹ khi thông qua đạo luật ARIA
  • 08:24
  • |
  • 27-12-2018
Quốc hội Mỹ đã thông qua đạo luật ARIA nhằm tìm cách thúc đẩy những lợi ích của mình ở khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương, bao gồm cả lĩnh vực nhân quyền.

Đề xuất
Theo dòng thời sự: Thế hòa hoãn thương mại Mỹ-Trung

Thành công khiêm tốn của vòng đàm phán thứ hai về thương mại Mỹ-Trung vừa kết thúc ở Washington được cho là sẽ giúp tạm đẩy lùi nguy cơ chiến tranh mậu dịch giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới.

  • |
  • 5.000 đ
  • |
  • 08:05
  • |
  • 21-05-2018