Thế giới


Mỹ có thực sự chuyển trọng tâm sang Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương?
  • 18:38
  • |
  • 08-01-2019
Nhiều người tin rằng Mỹ với đường lối “Nước Mỹ trước tiên” sẽ cản trở hệ thống đồng minh nhưng điều này bị bác bỏ bởi họ đang tập trung hình thành hệ thống đồng minh ở Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương.

Đề xuất
Theo dòng thời sự: Thế hòa hoãn thương mại Mỹ-Trung

Thành công khiêm tốn của vòng đàm phán thứ hai về thương mại Mỹ-Trung vừa kết thúc ở Washington được cho là sẽ giúp tạm đẩy lùi nguy cơ chiến tranh mậu dịch giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới.

  • |
  • 5.000 đ
  • |
  • 08:05
  • |
  • 21-05-2018