Kinh tế - Công nghệ


Mỹ: Cuộc đại khủng hoảng kinh tế do COVID-19 còn lâu mới kết thúc
  • 17:43
  • |
  • 09-08-2020
Số liệu GDP thực sự ảm đạm đã xác nhận rằng kể từ năm 1958 đến nay, Mỹ mới có một sự sụt giảm sâu trong hoạt động kinh tế như quý vừa kết thúc.

Đề xuất