Thế giới


Mỹ-Trung và cuộc cạnh tranh chiến lược ở Nam Thái Bình Dương
  • 09:01
  • |
  • 24-11-2018
Mỹ và các đồng minh chủ chốt trong khu vực vẫn đang gia tăng sự tập trung vào vấn đề cạnh tranh chiến lược với Trung Quốc để giành ảnh hưởng ở Nam Thái Bình Dương.

Đề xuất
Theo dòng thời sự: Thế hòa hoãn thương mại Mỹ-Trung

Thành công khiêm tốn của vòng đàm phán thứ hai về thương mại Mỹ-Trung vừa kết thúc ở Washington được cho là sẽ giúp tạm đẩy lùi nguy cơ chiến tranh mậu dịch giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới.

  • |
  • 5.000 đ
  • |
  • 08:05
  • |
  • 21-05-2018