Kinh tế - Công nghệ


Mỹ và Trung Quốc đẩy mạnh cuộc chạy đua về công nghệ cao
  • 06:14
  • |
  • 30-12-2018
Chuyên gia nhận định trong tương lai rất gần sẽ hình thành hai cực trong hầu hết các lĩnh vực công nghệ quan trọng nhất. Một cực là các công nghệ do Mỹ kiểm soát và cực kia là công nghệ của Trung Quốc

Đề xuất