Thế giới


Năm 2019 và ba vấn đề hâm nóng ở khu vực Đông Nam Á
  • 08:03
  • |
  • 09-01-2019
Ba vấn đề hâm nóng Đông Nam Á năm 2019 gồm cải cách của chính phủ mới Malaysia; bầu cử tổng thống, quốc hội ở Indonesia vào ngày 17/4 tới; và cuộc tổng tuyển cử đầu tiên của Thái Lan ngày 24/2 tới.

Đề xuất
Theo dòng thời sự: Thế hòa hoãn thương mại Mỹ-Trung

Thành công khiêm tốn của vòng đàm phán thứ hai về thương mại Mỹ-Trung vừa kết thúc ở Washington được cho là sẽ giúp tạm đẩy lùi nguy cơ chiến tranh mậu dịch giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới.

  • |
  • 5.000 đ
  • |
  • 08:05
  • |
  • 21-05-2018