Kinh tế - Công nghệ


Nam châu Phi chuẩn bị nguồn nhân lực cho ngành năng lượng tái tạo
  • 14:42
  • |
  • 09-02-2019
Các nước khu vực Nam châu Phi tích cực chuẩn bị nguồn nhân lực có thể lập kế hoạch, lắp đặt và bảo trì các hệ thống năng lượng Mặt Trời, gió để phục vụ cho ngành năng lượng tái tạo.

Đề xuất