Kinh tế - Công nghệ


Năng lượng hạt nhân - lựa chọn của ASEAN trong tương lai?
  • 15:54
  • |
  • 31-07-2018
Trong báo cáo Viễn cảnh Năng lượng của khu vực Đông Nam Á năm 2017, Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) nêu rõ nhu cầu năng lượng của Đông Nam Á sẽ tăng 60% vào năm 2040.

Đề xuất