Kinh tế - Công nghệ


Nền kinh tế Mỹ có thể suy thoái - Vấn đề lớn của Tổng thống Trump
  • 11:48
  • |
  • 27-11-2018
Hầu hết các nhà kinh tế cho rằng nền kinh tế Mỹ sẽ bắt đầu “đuối” từ giữa năm 2019 và có thể rơi vào suy thoái vào năm 2020 khi Mỹ tiến hành cuộc bầu cử Tổng thống.

Đề xuất