Kinh tế - Công nghệ


Nền kinh tế số ASEAN: Phát triển, mâu thuẫn và biến động
  • 08:31
  • |
  • 26-03-2019
Theo trang mạng eurasiareview.com, an ninh mạng là một trụ cột của nền kinh tế số ASEAN, vì vậy việc củng cố năng lực trong lĩnh vực này sẽ trở nên ngày một quan trọng hơn.

Đề xuất