Kinh tế - Công nghệ


Nền tảng cơ bản của Hiệp định thương mại tự do Trung-Nhật-Hàn
  • 15:18
  • |
  • 22-03-2021
Việc thành lập FTA này sẽ giúp tự do hóa hàng hóa, nhân sự và vốn, mang lại lợi ích cho điều chỉnh và phát triển ngành nghề của ba nước, cũng như thúc đẩy hòa bình, ổn định khu vực châu Á và thế giới.

Đề xuất