Thế giới


Nga - Yếu tố then chốt trong chính sách Á-Âu của Ấn Độ
  • 15:57
  • |
  • 04-05-2021
Nga đang nắm giữ “chiếc chìa khóa” để Ấn Độ xây dựng một cách tiếp cận toàn diện đối với các thách thức an ninh quốc gia - cả trên bộ và trên biển.

Đề xuất