Kinh tế - Công nghệ


Ngành sản xuất thúc đẩy tăng trưởng kinh tế ASEAN như thế nào?
  • 09:17
  • |
  • 26-02-2019
Theo tác giả Eijas Ariffin, những ảnh hưởng tiêu cực từ cuộc chiến thương mại Mỹ-Trung đối với khu vực ASEAN có thể đã bị thổi phồng lên rất nhiều so với thực tế.

Đề xuất