Văn hóa - Thể thao


Nghệ sỹ nhân dân Hồng Vân: ‘Mẹ gì mà… tệ và ác thế!’
  • 15:09
  • |
  • 19-10-2018
“Sân khấu với mình cũng như con cái trong nhà, cũng có lúc khiến mình mệt mỏi, bực dọc nhưng tuyệt đối không thể buông bỏ được nhau,” nghệ sỹ nhân dân Hồng Vân chia sẻ.

Đề xuất