Văn hóa - Thể thao


Nghệ sỹ nhân dân Lê Khanh: Khi U60 bước sang chặng đường mới
  • 18:24
  • |
  • 25-01-2019
“Một phụ nữ U60 khi bước sang chặng đường mới cũng thấy háo hức, phấn chấn lắm,” nghệ sỹ nhân dân Lê Khanh say sưa, mê mải nói về những kế hoạch, dự định tương lai.

Đề xuất