Thế giới


Ngoại giao vaccine - quyền lực mềm của Trung Quốc tại Đông Nam Á?
  • 15:20
  • |
  • 24-07-2021
Bài viết này phân tích về nguồn cung cấp vaccine của Trung Quốc cho Đông Nam Á để đánh giá liệu chính sách ngoại giao vaccine của Trung Quốc có chuyển thành lợi ích chiến lược trong khu vực hay không.

Đề xuất