Kinh tế - Công nghệ


Nguy cơ suy thoái kinh tế toàn cầu đang trở nên rõ ràng hơn
  • 08:56
  • |
  • 18-08-2019
Một báo cáo cho thấy sản lượng kinh tế của Trung Quốc thấp hơn so với dự kiến, trong khi sản lượng kinh tế của Đức đã giảm trong quý 2/2019.

Đề xuất