Kinh tế - Công nghệ


Nhân tố có thể chi phối mục tiêu sửa đổi Hiến pháp của Thủ tướng Abe
  • 17:48
  • |
  • 05-01-2019
Đối với Thủ tướng Shinzo Abe, một chiến thắng dễ dàng tại cuộc bầu cử thượng viện mùa Hè năm 2019 là điều cần thiết nếu ông muốn thúc đẩy mục tiêu chính trị đề ra từ lâu là sửa đổi Hiến pháp hòa bình.

Đề xuất