Thế giới


Nhật Bản “lạc điệu” với đồng minh trong ứng xử với Trung Quốc
  • 15:55
  • |
  • 04-08-2020
Mặc dù các đồng minh hàng đầu của Nhật Bản đã áp dụng một đường lối cứng rắn với Trung Quốc, Nhật Bản vẫn theo đuổi một lập trường cân bằng và tế nhị, nhận thức rõ về sức mạnh kinh tế của đối tác.

Đề xuất