Kinh tế - Công nghệ


Nhật Bản lo ngại sự nổi lên của Trung Quốc về mạng 5G, cáp ngầm biển
  • 17:41
  • |
  • 16-05-2020
Nhật Bản tụt hậu trong việc đối phó với các bước tiến của Trung Quốc trong lĩnh vực cáp ngầm dưới biển.

Đề xuất