Thế giới


Nhật Bản sẽ ra sao nếu ông Abe quyết định nói lời 'tạm biệt'?
  • 10:44
  • |
  • 28-08-2020
Năm 2007, ông từ nhiệm sau một năm nắm quyền với lý do ông bị viêm ruột kết. Vì vậy, nếu bây giờ ông từ nhiệm thì đó cũng sẽ không phải là điều quá bất ngờ.

Đề xuất