Thế giới


Nhật Bản thực sự có nhu cầu trang bị vũ khí của Mỹ hay không?
  • 14:50
  • |
  • 24-08-2020
Đánh giá về kế hoạch triển khai hệ thống Aegis Ashore, US Foreign Policy cho rằng "hệ thống này sẽ giúp bảo vệ hơn 50.000 lính Mỹ ở Nhật Bản, tăng cường khả năng phòng thủ đối với lục địa Mỹ.

Đề xuất