Kinh tế - Công nghệ


Những bài học của châu Âu trong cuộc khủng hoảng tài chính
  • 07:55
  • |
  • 25-10-2018
Nền kinh tế châu Âu dự kiến sẽ tăng trưởng 2,5% trong năm 2018, các nước bị ảnh hưởng nặng nề đã ra khỏi đường hầm và một số nước, như Ireland và Tây Ban Nha, đã trở lại trạng thái khỏe mạnh.

Đề xuất