Chính trị - Xã hội


Những câu chuyện chưa kể về giáo sư Phan Huy Lê
  • 16:10
  • |
  • 26-06-2018
Nhường cho học trò từ manh áo mặc, đôi dép đi, quyết đi Trường Sa khi đã ở tuổi 84 chỉ vì "đã viết sử thì phải đến Trường Sa... , là những câu chuyện xúc động về nhà giáo nhân dân Phan Huy Lê.

Đề xuất