Thế giới


Những chuyển động quốc tế đáng chú ý trong năm 2021
  • 11:19
  • |
  • 22-02-2021
Năm 2020, dịch bệnh COVID-19 đã tác động lớn tới thế giới và năm 2021 tiếp tục sẽ là thách thức nổi bật nhất đối với an ninh quốc tế, cục diện quốc tế mới đa cực đang dần hiện ra.

Đề xuất