Kinh tế - Công nghệ


Những điểm hạn chế trong thỏa thuận đầu tư giữa EU và Trung Quốc
  • 10:35
  • |
  • 23-02-2021
Một số người lập luận rằng EU đang phụ thuộc quá nhiều vào thị trường Trung Quốc để duy trì tăng trưởng kinh tế, tuy nhiên dữ liệu thương mại và đầu tư lại không minh chứng cho điều đó.

Đề xuất