Kinh tế - Công nghệ


Những điểm nhấn của nền kinh tế Campuchia trong năm 2019
  • 10:46
  • |
  • 03-01-2020
Du lịch, thương mại điện tử, cắt giảm ngày nghỉ lễ là 3 trong số 12 điểm nhấn của nền kinh tế Campuchia trong năm 2019.

Đề xuất