Thế giới


Những hạn chế của Mỹ trong chiến lược lôi kéo đồng minh
  • 15:53
  • |
  • 13-05-2021
Chính sách lôi kéo đồng minh cùng hành động của Mỹ xem ra có vẻ thông minh hơn là đơn phương chống lại Trung Quốc, nhưng nó không phải là một phương pháp mang lại nhiều lợi ích.

Đề xuất